ข้อมูลการเกษตร


 

วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมผ้าฝ้าย ม.2,5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจร

          

      

 

ติดต่อ :  คุณชฏาทิพย์    ฉลูศรี

            โทร 086 224 5583

            https://www.facebook.com/chadathip2530/

 

30 เมษายน 64 11:36:36