ข้อมูลการเกษตร


 

วิสาหกิจชุมชนข้าวแปรรูปเพื่อสุขภาพบ้านนาแวง

           

 

 

 

ติดต่อ : นางสาวประภาพรรน  จันทร์สิงห์
           โทร 099-165-7855
            Facebook : นาแวง เพื่อการแปรรูป
            Line @ : 0853038256

29 เมษายน 64 15:53:40