ข้อมูลการเกษตร


 

แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง

แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง

 

 

      แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง ตั้งอยู่ที่ ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา สภาพภูมิศาสตร์ของแหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง มีลักษณะเป็นเนินดินรูปร่างยาวรี มีขนาดประมาณ 300-400 เมตร เนินดินส่วนยอดอยู่สูงจากพื้นที่นาโดยรอบประมาณ 3.50 เมตร โบราณวัตถุที่สำรวจพบ ได้แก่ เศษภาชนะดินเผา ลูกปัดหินและแก้ว โบราณวัตถุที่ทำจากทองเหลือง โครงกระดูกมนุษย์และเสมาหินทราย

25 กันยายน 58 14:14:31