ข้อมูลการเกษตร


 

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรอำเภอพนาติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ เกษตรอำเภอพนา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกเณริน รูปแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามโครง...

เกษตรอำเภอพนาติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ เกษตรอำเภอพนา มอบหมายให้ นายศุภวัฒน์ ลัทธิมนต์ นัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปล...

เกษตรอำเภอพนาติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ เกษตรอำเภอพนา มอบหมายให้ นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/ติดตามแปลงส...

เกษตรอำเภอร่วมสังเกตุการณ์การรวบรวมและซื้อขายพริก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ เกษตรอำเภอพนา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก เณริน รูปแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมสังเกตุการณ์ ก...

เกษตรอำเภอพนาติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ เกษตรอำเภอพนา มอบหมายให้ นายศุภวัฒน์ ลัทธิมนต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการส...

เกษตรอำเภอพนาติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ เกษตรอำเภอพนา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกเณริน รูปแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม...

เกษตรอำเภอพนา ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์และการจัดการดินปุ๋ย

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 นางวิลัย อุตส่าห์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นายธีรวิทย์ ทองวร นักวิชาการสส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจ...

เกษตรอำเภอพนาติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ เกษตรอำเภอพนา มอบหมายให้ นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน กล...

เกษตรอำเภอพนาติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ เกษตรอำเภอพนา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกเณริน รูปแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการดำเนิน...

ประกาศๆๆๆๆๆๆ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร มาต่อทะเบียน เ

ประกาศๆๆๆๆๆๆ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร มาต่อทะเบียน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของทางกลุ่มท่านเอง ตั้งแต่1-30 ...