ข้อมูลการเกษตร


 

วิสาหกิจชุมชนอำเภอพนา

วิสาหกิจชุมชนขนมไทยข้าวตอกแตก

วิสาหกิจชุมชนขนมไทยข้าวตอกแตก บ้านดอนขวัญ หมู่ที่ 2 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ...

วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมผ้าฝ้าย ม.2,5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจร

วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมผ้าฝ้าย ม.2,5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ บ้านเลขที่ 22 หมู่ 2 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา จั...

วิสาหกิจชุมชนข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเพื่อสุขภาพ

วิสาหกิจชุมชนข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเพื่อสุขภาพ 27 หมู่ 9 บ้านจิก ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ...

วิสาหกิจชุมชนข้าวแปรรูปเพื่อสุขภาพบ้านนาแวง

วิสาหกิจชุมชนข้าวแปรรูปเพื่อสุขภาพบ้านนาแวง 94 หมู่ 8 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ...