ข้อมูลการเกษตร


 

สถานที่ท่องเที่ยว

คำขวัญอำเภอพนา

"พนาเมืองเก่า พระเหลาเทพนิมิตร ผ้าขิดสวยดี มัดหมี่จานลาน วนอุทยานดอนเจ้าปู่ เมืองครูนักปราชญ์"

วัดพระเหลาเทพนิมิตร

พระเหลาเทพนิมิตร เป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดพระเหลาเทพนิมิตร...

วัดไชยาติการาม

ตั้งอยู่ที่บ้านโพนเมือง ตำบลไม้กลอน...

แหล่งทอผ้าไหม

ตั้งอยู่ที่บ้านสร้อย ตำบลจานลาน...

แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง

ตั้งอยู่ที่ ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา...

วนอุทยานดอนเจ้าปู่

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร...