ข้อมูลการเกษตร


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                              

     https://www.facebook.com/     https://www.facebook.com/        https://www.facebook.com/

                                  

    https://www.facebook.com/         https://www.facebook.com/

 

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรอำเภอพนาติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ เกษตรอำเภอพนา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกเณริน รูปแก้ว นักว...

เกษตรอำเภอพนาติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ เกษตรอำเภอพนา มอบหมายให้ นายศุภวัฒน์ ลัทธิมนต์ นัวิชาการ...

เกษตรอำเภอพนาติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ เกษตรอำเภอพนา มอบหมายให้ นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ เจ้าพนักง...

เกษตรอำเภอร่วมสังเกตุการณ์การรวบรวมและซื้อขายพริก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ เกษตรอำเภอพนา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก เณริน รูปแก้ว นัก...

more...

more...

more...