ข้อมูลการเกษตร


 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอพนา

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอพนา

หมู่ที่ 1 บ้านพนานต์ ถนนอุปชิต ต.พระเหลา อ.พนา
จ.อำนาจเจริญ 37180

 

โทรศัพท์. 045-463125  โทรสาร. 045-463125

E–mail : amnat04@doae.go.thติดต่อสอบถาม   

=>