popup

ข้อมูลการเกษตร

แผนงานโครงการ

  •  ปฏิทินการปฏิบัติงาน
  •  ปฏิทินการปลูกข้าว
  •  แผนปฏิบัติงานและโครงการ
  •  แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

ระบบการรายงาน

ระบบส่งเสริม 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายโสภณ ตุ้มมล เกษตรอำเภอพนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพนา และสมาช

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายโสภณ ตุ้มมล เกษตรอำเภอพนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพนา และสมาช...

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นายโสภณ ตุ้มมล เกษตรอำเภอพนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นายโสภณ ตุ้มมล เกษตรอำเภอพนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำ...

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพนาจัดอบรมโครงการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพนาจัดอบรมโครงการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได...

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2558 นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจัง

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2558 นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจัง...

more...

more...

more...